Trang Khéo Tay - Làm ĐẹpCẮM HOA

Kiểu #1 - Bình hoa Peony
Kiểu #2 - Peony và Hồng 
;